Druhá série v plném proudu!

10.12.2023

V uplynulém týdnu bylo zahájeno 2. korespondenční kolo soutěže Supernova. Jeho tématem je fotometrie, tedy obor astronomie zabývající se světlem, jeho vlastnostmi a tím, co nám říká o vzdálených vesmírných objektech. Zadání sestává opět z pěti úloh a naleznete jej v části Soutěž. Obsáhlý studijní text pojednávající o všech tématech potřebných k vyřešení soutěžních úloh naleznete v části Fotometrie, doplňující text v části Matematika. Řešení je možné posílat na mail supernovasoutez@gmail.com do 28.12. 23:59. 

Snímek Slunce pořízený sondou Solar Orbiter

(Zdroj: ESA & NASA/Solar Orbiter/EUI team; Data processing: E. Kraaikamp (ROB))