Soutěž

Řešení finále

Zadání finále

Řešení 3.Korespondenčního kola 

Zadání 3.Korespondenčního kola 

Řešení 2.Korespondenčního kola 

Zadání 2.Korespondenčního kola 

Řešení 1.Korespondenčního kola 

Zadání 1.Korespondenčního kola 

Základní informace

Supernova je astronomicko-fyzikální soutěž pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Ve školním roce 2023/24 probíhá její první ročník. Dělí se do čtyřech soutěžních kol. První tři probíhají ve formě korespondenčního semináře. Každé z těchto kol je zaměřeno na jeden daný obor astronomie. První bude pojednávat o nebeské mechanice, druhé o fotometrii a třetí o sférické astronomii.

Termíny

  1. Korespondenční kolo (mechanika): 31.10.- 25.11.

  2. Korespondenční kolo (fotometrie): 26.11.- 3.1.

  3. Korespondenční kolo (sférika): 7.1.-25.1.

  4. Vyhlášení výsledků a pozvánka na finále: 20.2.

  5. Online finále: 24.2.

Pravidla

  1. Úlohy se vypracovávají na papír, zadání není nutné si tisknout. 
  2. Čitelně napsané řešení naskenujte (např. pomocí mobilní aplikace Clear Scanner) a mailem zašlete na uvedenou mailovou adresu. V mailu uveďte své jméno a jméno školy spolu s ročníkem, který navštěvujete.
  3. Soutěžící mohou k řešení využívat libovolné zdroje (jako nejdůležitější doporučujeme naše studijní texty), nesmí však na řešení spolupracovat se žádnou jinou osobou (např. se spolužákem nebo se zeptat učitele, rodičů a jakýchkoliv jiných osob). Je striktně zakázáno využívat nástrojů umělé inteligence (ChatGPT, Bard atd.).
  4. Soutěžící musí navštěvovat nejvýše 9. třídu základní školy, 4. ročník (kvartu) osmiletého gymnázia nebo 2. ročník (sekundu) šestiletého gymnázia. Spodní věková hranice není stanovena.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na supernovasoutez@gmail.com nebo na instagramovém profilu.

Proč řešit

Jelikož astronomie není školním předmětem a ani v hodinách fyziky jí není kladen přílišný důraz, nevyžaduje naše soutěž de facto žádné vstupní znalosti. Tím se liší od většiny stávajících fyzikálních soutěží. Ke každému tématu budou k dispozici studijní materiály a to jak ve formě textu zde na webu, tak ve formě YouTube videí. V něm budou obsaženy všechny znalosti potřebné k řešení zadaných úloh. Soutěž je tedy určena pro všechny žáky splňující věkový limit, kteří mají chuť dozvědět se něco nového o vesmíru a fyzice. Znalosti a zkušenosti v naší soutěži nabyté se budou rozhodně hodit do hodin fyziky, dalších soutěží nebo "jen" k ucelení pohledu na svět kolem nás. Pojďte s námi nahlédnout do hlubin té nejkrásnější vědy!